Để liên hệ với cổng thông tin bất động sản Timesland, bạn có thể sử dụng thông tin liên lạc sau:

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối với nhatime qua các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Instagram và Youtube để cập nhật thông tin mới nhất về bất động sản.